Full-Time

Category Job title Name E-mail
Full-Time Associate professor Chiu, Chun Hung chchiu@sunrise.hk.edu.tw
Full-Time Associate professor Kao, Chao Hung chkao@sunrise.hk.edu.tw
Full-Time Assistant professor Lin, Fong Yuan ftpfax@sunrise.hk.edu.tw
Full-Time Assistant professor Lin, Jen Wei jenweilin@sunrise.hk.edu.tw
Full-Time Assistant professor Liu, Hsien Yueh lhy_vet@sunrise.hk.edu.tw
Full-Time Assistant professor Hou, Chih Yuan cyhou999@sunrise.hk.edu.tw
Full-Time Assistant professor Yang, Ching Yun kldog@sunrise.hk.edu.tw

Part-Time

Category Job title Name E-mail
Part-Time Assistant professor Chen, Yi Chen tyler7418@sunrise.hk.edu.tw
Part-Time Assistant professor Li, Chi Wen kevet29@sunrise.hk.edu.tw
Part-Time Assistant professor Lin, Wei Li linili74652@sunrise.hk.edu.tw
Part-Time Lecturer Chen, Tao Chieh djlu168@sunrise.hk.edu.tw
Part-Time Technician as Lecturer Chang, Jui Yun hamasaki3200@sunrise.hk.edu.tw
Part-Time Technician as Lecturer Chen, Ming Jhu miachen0623@sunrise.hk.edu.tw
Part-Time Technician as Lecturer Nian, Mei Rong vviviandogtw@sunrise.hk.edu.tw